Follow me

Emma ziet, volgt en groeit. Het Emma Kinderziekenhuis volgt middels het ‘Follow me’ programma kinderen en hun ouders tijdens het opgroeien. Met dit programma wordt er meer gebruik gemaakt van de expertise van verschillende zorgverleners. Dit expertise team volgt de kinderen en ouders op vaste momenten tijdens het opgroeien. Zo kunnen we op tijd de juiste zorg bieden en de ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychisch, na ziekenhuisopname beter begrijpen.

Doneer nu
Innovatie & Onderzoek
emmaleertportretSoraya4B9A5168

Hoe wordt ‘Follow Me’ ingezet?

Met het ‘Follow Me’ programma blijft het Emma Kinderziekenhuis op unieke wijze de complexe zorg verbeteren, nu en in de toekomst. Stichting Steun Emma zet zich in voor dit nazorgprogramma om daarmee bij te dragen aan nog betere zorg van morgen. Een van de voorbeelden van een Follow Me nazorgprogramma, is ‘Follow Me Aangeboren Aandoeningen’. Dit programma voor kinderen met een maag-darm- of long-gerelateerde aangeboren aandoening richt zich op patiënten die vroeg in het leven één of meerdere operaties door de kinderchirurg moeten ondergaan. Een ingrijpende gebeurtenis voor zowel het kind als de ouders. Door Follow Me blijven we volgen hoe het met deze kinderen gaat. Na een operatie blijven deze kinderen vaak tot ze volwassen zijn onder controle van diverse specialisten. Binnen Follow Me wordt nazorg geboden tot aan de transitie naar de volwassenheid in het achttiende levensjaar, waarbij ook aandacht is voor de motorische en cognitieve ontwikkeling en de psychosociale gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast de inzet van Follow Me als nazorgprogramma vormt dit ook een bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie in de zorg. Door standaardisatie van zorg en de registratie daarvan is periodieke evaluatie mede mogelijk. Innoveren wordt zo, middels bijvoorbeeld periodieke verbetersessies, een vast onderdeel van de zorg.

Follow Me is een multidisciplinaire polikliniek. Naast allerlei medische (sub)specialismen en verpleegkundigen, worden ook andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten en psychologen ingezet om bij te dragen aan de best mogelijke zorg.

Prof. dr. Jaap Oosterlaan, directeur Follow Me programma
Bron: Amsterdam UMC, lees hier meer over Follow Me.

Deel dit project