Tetra Laval steunt Emma Kinderziekenhuis in strijd tegen coronavirus

Het coronavirus raakt ons allemaal. Wetenschappelijk onderzoek, dat op korte termijn kan worden uitgevoerd, is daarom van levensbelang. Multinational én familiebedrijf Tetra Laval, dat bestaat uit Tetra Pak, Sidel en DeLaval, steunt het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC middels een gulle schenking ten behoeve van twee wetenschappelijke onderzoeken naar het coronavirus: COVID KLIK en COVID MILK.

COVID KLIK

Hoewel kinderen doorgaans niet ernstig door het coronavirus geraakt worden, heeft het virus wel degelijk impact op hen. Het onderzoek COVID KLIK heeft betrekking op de psychosociale impact van deze periode van corona-maatregelen. Middels vragenlijsten kan, met dank aan de schenking van Tetra Laval, landelijk online worden onderzocht wat de effecten van de corona-maatregelen zijn voor gezonde en kwetsbare kinderen. Zijn zij angstig of somber? Hebben de maatregelen invloed op de sfeer thuis of op vriendschappen? Ook de situatie van ouders wordt onderzocht, om zo bijvoorbeeld te weten te komen of het gezin financiële zorgen heeft gekregen. Binnenkort volgt een tweede meting, waarbij gekeken wordt of er sprake is van gewenning en berusting of is het juist zo dat kinderen en gezinnen steeds verder ontregelen? Middels dit COVID KLIK onderzoek kan op korte termijn worden bekeken welke kinderen/ gezinnen psychosociale ondersteuning nodig hebben en hoe dit het beste kan worden aangeboden.

COVID MILK

Een ander onderzoek dat direct van start kon gaan is COVID MILK. Hierbij wordt moedermelk, van moeders die het coronavirus hebben doorgemaakt, onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen het virus. En wordt er gekeken of dit na pasteurisatie ook nog het geval is. Door dit proces van verhitting wordt de moedermelk bruikbaar gemaakt als mogelijke behandelmethode.

Van Zeeland tot Groningen is door het hele land moedermelk opgehaald en onderzocht in de laboratoria van samenwerkingspartner Sanquin. De bevindingen zijn veelbelovend. Momenteel worden diverse tests uitgevoerd waarna de moedermelk mogelijk kan worden ingezet ter voorkoming van het coronavirus bij kwetsbare groepen. Tetra Laval zal als expert op het gebied van verpakkingsmateriaal meedenken over het verpakken van de 10.000 liter moedermelk die potentieel landelijk zal worden verspreid bij verzorgingstehuizen.

Foto Hans v Goudoever

“Met het COVID MILK onderzoek kunnen we direct bijdragen aan de behandeling van coronapatiënten en misschien zelfs voorkomen dat kwetsbare ouderen het virus oplopen. Ook is het zo belangrijk oog te hebben voor de psychosociale impact van het coronavirus, het COVID KLIK onderzoek is daarin van grote waarde. We zijn dan ook blij met de betrokkenheid en steun van Tetra Laval voor deze beide onderzoeken van het Emma Kinderziekenhuis.”

prof. dr. Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis.
logo tetra laval

Tetra Laval

Tetra Laval is wereldwijd marktleider op het gebied van technologieën voor de efficiënte productie en verpakking van voedsel. Ten tijde van de coronacrisis schenkt het bedrijf wereldwijd aan organisaties die een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.

Deel dit artikel