Sensortechnologie ter preventie van ernstige kinderziektes

10 procent van de te vroeg geboren kinderen krijgt te maken met de ernstige darmziekte Necrotiserende enterocolitis (NEC) en een kwart van de te vroeg geboren kinderen krijgt sepsis (bloedvergiftiging). Allebei levensbedreigende ernstige ziektes die je het liefst wilt voorkomen. Met de komst van de E-Nose kunnen deze ziektes straks eerder opgespoord worden ter preventie.

Momenteel is het nog niet mogelijk om sepsis en NEC in een vroeg stadium vast te stellen. Dit komt omdat de symptomen bij te vroeg geboren kinderen lastig te herkennen zijn. Uit onderzoek blijkt dat sepsis en NEC al op te sporen zijn tot drie dagen voordat de ziekte begint. Dit is mogelijk met behulp van de e-Nose technologie.

De e-Nose werkt met sensortechnologie. Middels een geuranalyse van ontlasting, urine, bloed en uitademingslucht kunnen Sepsis en NEC voorspeld worden. Op deze manier kan er eerdere behandeling plaatsvinden wat zorgt voor een betere prognose voor deze kwetsbare groep kinderen.

Kinderarts maag-darm-lever Tim de Meij onderzoekt samen met andere artsen en onderzoekers in het Emma Kinderziekenhuis of deze diagnoses sepsis en NEC in een eerder stadium aangetoond kunnen worden door de e-Nose.

Deel dit artikel