Inzet van 3D-technologie voor beademingsmaskers op maat

Ieder jaar worden op de Intensive Care Kinderen veel jonge kinderen opgenomen met levensbedreigende benauwdheid. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het veelvoorkomende RS-virus waardoor met name pasgeborenen ernstig ziek kunnen worden en zelfs beademd moeten worden. "Hoe mooi zou het zijn als het inbrengen van een beademingsbuisje bij kinderen met dergelijke klachten niet meer nodig is?"

Beademingsmaskers op maat

“Kunstmatige beademing via een buisje in de luchtpijp is levensreddend maar brengt ook risico’s met zich mee,” legt kinderarts Reinout Bem uit. “Kinderen ervaren veel ongemak hiervan en moeten daarom vaak in diepe slaap worden gehouden. Ook veroorzaakt deze manier van beademen soms schade aan de luchtwegen of longen. Daarom verkiezen wij, als de toestand van de patiënt het enigszins toelaat, een niet-invasieve manier van beademen via een masker. Echter, de uitdaging hierbij is dat een masker heel goed moet aansluiten op het gezicht van het kind. Als wij met 3D-technologie beademingsmaskers op maat kunnen maken zou dit een geweldige innovatie zijn voor de zorg aan ernstig benauwde kinderen.”

Hoe mooi zou het zijn als het inbrengen van een beademingsbuisje bij kinderen met dergelijke klachten niet meer nodig is? Als middels 3D-technologie beademingsmaskers geheel op maat kunnen worden gemaakt?

Het team van de Intensive Care Kinderen in het Emma Kinderziekenhuis diende een aanvraag in voor onze wetenschappelijk onderzoek ronde en kan daarmee deze innovatieve technologie verder onderzoeken.

Deel dit artikel