Covid-19

Hoewel het coronavirus doorgaans gelukkig niet ernstig verloopt bij kinderen, is vanuit de kindergeneeskunde wel veel aandacht voor het virus. In het Emma Kinderziekenhuis zijn ten tijde van de pandemie met dank aan uw steun verschillende onderzoeken en initiatieven gestart.

Doneer nu
Innovatie & Onderzoek
Covid-19
De pandemie heeft ook grote impact op kinderen.

Covid Kids

Zijn er veel kinderen die het coronavirus hebben gehad? En welke antistoffen maken ze dan aan tegen het virus? Met steun van de Contribute Foundation is de studie Covid Kids in 2020 mogelijk gemaakt. In deze studie proberen onderzoekers deze vragen te beantwoorden. Inmiddels wordt met meerdere ziekenhuizen samengewerkt en hebben honderden kinderen deelgenomen aan dit onderzoek.

Covid Klik

Niet alleen het virus zelf, ook de maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben enorme impact. Zeker op gezinnen met kinderen die om medische redenen al kwetsbaar waren. Het onderzoek Covid Klik houdt zich bezig met de psychosociale impact van het coronavirus op kinderen. Middels een speciaal volgsysteem kunnen gezonde én (chronisch) zieke kinderen over langere periode worden gevolgd. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met steun van Tetra Laval.

Klik is een bestaande web gebaseerde methode waarmee de kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en symptomen van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis en diens ouders, en volwassen patiënten, systematisch in beeld kan worden gebracht. “KLIK” staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Lees hier meer over KLIK.

Covid Milk

Er zitten antistoffen tegen het coronavirus in moedermelk. Met de duizenden aanmeldingen die binnenkwamen na onze oproep voor moedermelk-donoren wordt onderzocht hoe deze melk kan worden ingezet om kwetsbare groepen te beschermen. Met veel steun van warme relaties en betrokkenen kon dit onderzoek in april 2020, tijdens de piek van de coronabesmettingen, snel worden opgestart.

We kunnen nu bestuderen hoe de antistof-respons in de moedermelk is na verschillende soorten vaccinaties tegen het coronavirus. Voor deze studie halen we melk op bij vrouwen die gevaccineerd zijn.

Britt van Keulen, Arts bij de Nederlandse Moedermelkbank in het Emma Kinderziekenhuis

Copp2 studie – de langetermijngevolgen van covid bij kinderen

Vanuit het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC is, in samenwerking met onder meer 47 kinderafdelingen, een onderzoek naar de langetermijngevolgen van COVID-19 bij kinderen gestart, de zogenaamde COPP2 studie. Hoewel het coronavirus voornamelijk volwassenen treft kunnen ook kinderen soms ziek worden en is in zeldzame gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk. Een van de redenen om het onderzoek te starten is omdat kinderlongartsen vaak geen goed antwoord hebben op vragen van ouders over hoe het verder zal gaan met het kind.

Bij volwassenen is al veel bekend, bij kinderen minder. Kinderlongartsen willen hier verandering in brengen.

Onderzoeksleider Caroline Brackel van Amsterdam UMC.

Ziekte van Kawasaki

Het coronavirus lijkt in zeldzame gevallen een Kawasaki-achtige ziekte bij kinderen te kunnen veroorzaken. Om dit nader te onderzoeken is in samenwerking met het Zeldzame Ziekten Fonds gezocht naar financiering voor onderzoek naar dit zeldzame ziektebeeld en de specifieke symptomen die dit geeft na besmetting met het coronavirus.

Faciliteiten voor de kinderen

De activiteiten op de afdeling gaan al maanden niet door, kinderen verblijven in isolatie op hun eigen kamer. Zij kunnen de speelruimtes niet bezoeken. Het is daarom écht fantastisch dat wij er samen voor hebben kunnen zorgen dat ieder kind nu een tablet op zijn of haar kamer heeft. Zo kunnen zij apps gebruiken en videobellen met familie en vriendjes. Ook is veel nieuw spel- en knutselmateriaal aangeschaft zodat de kinderen op hun eigen kamer kunnen spelen.

 

Deel dit project