WEB_Emma_D1_©IrisDuvekot_23Apr2024_0067
WEB_Emma_D1_©IrisDuvekot_23Apr2024_0067

Onze partners

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis kan zich inzetten dankzij de steun en betrokkenheid van vele bedrijfspartners, vermogensfondsen en organisaties die het Emma Kinderziekenhuis een warm hart toe dragen.

Bedrijfspartners

Deze bedrijven steunen het Emma Kinderziekenhuis door in actie te komen, te doneren, hun medewerkers te activeren of in een andere vorm die passend is bij hun netwerk en organisatie.

Fondsen & Stichtingen

Wij zijn deze fondsen en stichtingen dankbaar voor hun - vaak jarenlange - waardevolle steun aan het Emma Kinderziekenhuis.

Sponsoren EmmaNext.gala

Jaarlijks organiseert Stichting Emma Kinderziekenhuis een charity gala om bijzondere innovaties in het Emma Kinderziekenhuis mogelijk te maken. Het event wordt mogelijk gemaakt door partnerships met organisaties die zich hier belangeloos voor inzetten.

Partnerships communicatie

Met dank aan de betrokkenheid en inzet van vele partners die ons helpen bij communicatie, creatie, fotografie en marketing kunnen wij nog meer bereiken voor het Emma Kinderziekenhuis.