WEB_Emma_D1_©IrisDuvekot_23Apr2024_0467
WEB_Emma_D1_©IrisDuvekot_23Apr2024_0467

Schenken en nalaten

Schenken 

Alleen met steun van betrokken particulieren en bedrijven kunnen we het Emma ondersteunen om een nóg beter kinderziekenhuis te worden. Met een schenking draagt u bij aan nog betere zorg voor ernstig zieke kinderen. Steun ons als particulier, bedrijf, fonds of familiestichting. Samen geven we voor een kinderleven.

Met een schenking draagt u direct bij aan de pijlers van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis: wetenschappelijk onderzoek, bijzondere faciliteiten en psychosociale zorg voor kinderen en hun ouders. Schenken kan eenmalig of periodiek.

Een periodieke schenking kan middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Een schenking is een juridische overeenkomst waarbij de ene partij, de schenker, vrijwillig zijn eigen vermogen overdraagt aan de andere partij, wat resulteert in verrijking van de ontvanger. Iedere volwassene (18 jaar of ouder) die zijn vermogen vrij mag besteden, kan schenkingen doen. Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kan het zijn dat u toestemming nodig heeft van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner voor het doen van ongebruikelijke of substantiële giften.

Schenkingen aan goede doelen kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Om uw bijdrage als schenking te laten gelden, mag er geen tegenprestatie tegenover staan. Het ontvangen van (periodieke) publicaties, brochures of iets dergelijks van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis zal de aftrekbaarheid van uw gift niet belemmeren. Als u twijfelt over de aftrekbaarheid van uw schenking, kunt u contact opnemen met Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis of met de Belastingdienst.

U kunt schenkingen aangeven op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting, onder de vraag ‘Als u of uw fiscale partner in … (jaartal) giften deed’. Als u gedurende het gehele kalenderjaar een fiscale partner heeft, worden uw schenkingen bij elkaar opgeteld. Als fiscale partners kunt u het beste de aftrekbare schenkingen laten opnemen bij de partner die wordt belast tegen het hoogste belastingtarief, aangezien dit resulteert in het grootste belastingvoordeel.

Wanneer u fiscaal voordeel wilt halen uit eenmalige schenkingen, dan maakt u een overboeking naar de bankrekening van de ANBI die u wilt steunen en bewaart het bankafschrift als bewijs voor de Belastingdienst. Deze gegevens kan de Belastingdienst later opvragen voor verificatie. U kunt schenken aan verschillende ANBI’s. Voor uw fiscale aftrek maakt dit geen verschil, aangezien de Belastingdienst al uw schenkingen uit hetzelfde kalenderjaar bij elkaar optelt.

Voor het verkrijgen van fiscaal voordeel gelden drempels en maxima. Giften kunnen worden afgetrokken als ze hoger zijn dan 1% van het zogenaamde verzamelinkomen, met een minimum van € 60. U mag echter niet meer aftrekken dan 10% van dit verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (samengevoegd in box 1, 2 en 3), exclusief de zogenaamde ‘persoonsgebonden aftrek’. Als u een fiscale partner heeft, worden de genoemde verzamelinkomens bij elkaar opgeteld bij het bepalen van de giftdrempel en het maximale aftrekbare bedrag.

Indien u gedurende meerdere opeenvolgende jaren schenkingen aan hetzelfde goede doel wilt doen, kunt u gebruikmaken van de periodieke schenking. Deze vorm van schenken wordt gewaardeerd door goede doelen omdat ze verzekerd zijn van een jaarlijks bedrag gedurende een langere periode.

Een periodieke schenking kan middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Onder bepaalde voorwaarden zijn deze periodieke schenkingen volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De eerdergenoemde drempel is namelijk niet van toepassing bij een periodieke schenking. Vanaf 1 januari 2023 is de aftrek van periodieke giften beperkt tot €250.000 per huishouden, per kalenderjaar, zowel voor de schenker als voor fiscale partners gezamenlijk.

Voorwaarden voor schenking

  • Als de schenking aan een ANBI is vastgelegd in een notariële akte of in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het begunstigde goede doel. In de akte/schenkingsovereenkomst moeten verschillende punten worden opgenomen, waaronder de naam, het adres en het BSN-nummer van de schenker.
  • Als u zich verplicht om gedurende ten minste 5 opeenvolgende jaren een gelijk bedrag te betalen.
  • Als de betalingen uiterlijk bij overlijden eindigen.
  • Als de organisatie geen tegenprestatie levert voor de gift.

In de schenkingsovereenkomst kunt u ook opnemen dat de schenking eindigt op het moment dat u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, of wanneer de organisatie aan wie de schenking is gedaan niet langer de ANBI-status heeft of failliet wordt verklaard. Een voorbeeld van een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Indien een periodieke schenking niet voldoet aan de vereisten, worden de bijdragen fiscaal behandeld als aparte eenmalige schenkingen.

"Door periodiek te schenken aan het Emma Kinderziekenhuis kunnen wij structureel iets terug doen voor het Emma en bijdragen aan de allerbeste zorg voor ieder kind."

lina-trochez-ktPKyUs3Qjs-unsplash

donateur over periodiek schenken

Nalaten

Wilt u betekenis geven aan uw nalatenschap? Geef dan voor een kinderleven. Door het Emma Kinderziekenhuis op te nemen in uw testament kunt u ook na uw leven bijdragen aan de allerbeste zorg voor ernstig zieke kinderen.

Wanneer u een schenking doet of een nalatenschap achterlaat aan een geregistreerd goed doel, dat erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u belasting besparen door de fiscale regels te volgen. ANBI’s zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting door de belastingdienst. Dit betekent dat er geen belasting hoeft te worden betaald over uw gift of nalatenschap. Hierdoor komt uw volledige bijdrage ten goede aan het goede doel. Een ANBI is een organisatie die (vrijwel) uitsluitend gericht is op het algemeen belang en als zodanig is gekwalificeerd door de Belastingdienst. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis is als ANBI erkend

Met uw nalatenschap kunt u het Emma Kinderziekenhuis in de volle breedte steunen of juist een specifieke bestemming kiezen. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of psychosociale zorg. Er zijn tal van mogelijkheden voor een bestemming op maat. Wij denken graag met u mee.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een goed doel te steunen met (een deel van) hun erfenis, omdat ze het belangrijk vinden dat hun idealen voortleven. Nalaten houdt in dat u na uw overlijden geld of goederen wilt schenken aan een persoon of organisatie. Afhankelijk van wat u wilt nalaten, is een testament of codicil nodig. Het is essentieel om tijdig na te denken over wat er met uw vermogen moet gebeuren wanneer u er niet meer bent. Iedereen van zestien jaar of ouder die wilsbekwaam is, kan een testament opstellen. Met een testament kunt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn en wat zij krijgen. Als u geen testament opmaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. U kunt uw wensen bespreken met een notaris. De notaris zal uw wensen omzetten in juridische bepalingen en deze vastleggen in een testament.

Als u in uw testament bepaalt dat het goede doel recht heeft op een specifiek geldbedrag, een percentage van de nalatenschap of een bepaald goed, zoals een huis, effectenportefeuille of schilderij, dan wordt dit een ‘legaat’ genoemd en het goede doel wordt de ‘legataris’. De legataris heeft een vordering op de erfgenamen en is niet verantwoordelijk voor de schulden van de nalatenschap, maar kan wel belast worden met lasten of erfbelasting. Het legaat wordt afgetrokken van het deel dat de erfgenamen ontvangen. Goede doelen die zijn erkend als ANBI of SBBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. Hierdoor komt uw nalatenschap voor 100% ten goede aan het goede doel.

"Zonder de ongelooflijke vriendelijkheid en vrijgevigheid van de Amsterdammers, had ik mijn kinderen misschien verloren. Ik wil graag mijn dankbaarheid tonen in de vorm van een nalatenschap."

Schermafbeelding-2022-04-05-om-16.26.34

Kathy Lansford

Kathy Lansford in het Emma Kinderziekenhuis

Contact Schenken & Nalaten Callista Scheffers

WEB_Emma_D2_©IrisDuvekot_25042024_0924