De Beschermde Wiegkamer

In 2021 gebeurde er een tragisch incident in Amsterdam Zuidoost waarbij een huilende baby in een afvalcontainer werd aangetroffen. Dit incident heeft veel impact gemaakt bij zowel het meisje, de ouders en de gemeenschap. In reactie hierop zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen, waaronder hulpverleners, organisaties, de gemeente, zorgverleners en de politie. Samen hebben zij de vraag gesteld: hoe kunnen we voorkomen dat deze tragedie zich herhaalt?

Er kunnen situaties zijn waarin ouders zich in een uitzichtloze positie bevinden en besluiten afstand te doen van hun baby. Er zijn in Amsterdam meerdere instanties hiervoor, zoals je baby ter adoptie afstaan, maar soms zijn ook deze opties niet behulpzaam. Voor deze ouders en hun baby’s moeten er alternatieve opties beschikbaar zijn. Een manier is het creëren van een veilige plek, een Beschermde Wiegkamer, waar ouders hun baby’s kunnen achterlaten als zij geen andere uitweg zien. Deze beschermde wieg kamer dient niet alleen als een veilige haven, maar werkt ook preventief. Door 24/7 directe toegang tot hulpverleners besluiten moeders vaak toch zelf hun kind op te voeden.

Stichting Beschermde Wieg heeft op 10 verschillende locaties in Nederland zulke kamers gerealiseerd. In Zwolle is al gedurende 7 jaar zo’n waardevolle voorziening beschikbaar, waar gemiddeld één keer per jaar gebruik van wordt gemaakt. Van de 7 vrouwen die deze kamer hebben benaderd, hebben er 6 uiteindelijk besloten om hun kind zelf op te voeden. Daarnaast hebben nog eens 6 vrouwen hulp gezocht om veilig en soms anoniem te bevallen. Opvallend is dat Amsterdam momenteel niet over een Beschermde Wiegkamer beschikt, hoewel het essentieel is dat vrouwen hier ook de mogelijkheid hebben om hun kind op een verantwoorde plek achter te laten. Daarom opent Amsterdam UMC, locatie AMC, eind december een nieuwe Beschermde Wiegkamer.

Deel dit artikel