Niet alleen maar lesgeven

“Jullie geven toch alleen maar les, waarom worden jullie dan consulent genoemd?” Het is een vraag die ik met enige regelmaat te horen krijg. Als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, geef ik inderdaad kinderen les die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Soms is dat brugklas vmbo wiskunde en soms 6vwo scheikunde (slik). Maar ik doe meer dan dat. Het leven van een zieke leerling speelt zich gelukkig voor het grootste gedeelte af buiten de ziekenhuismuren, met name op school. En onze begeleiding gaat daar gewoon door.

De ondersteuning die consulenten geven is sinds 1999 opgenomen in de onderwijswet. Deze wetgeving maakt scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan chronisch en langdurig zieke kinderen. Scholen staan er echter niet alleen voor en kunnen een beroep doen op een consulent. Want hoe organiseer je het onderwijs wanneer een leerling vaak afwezig is? En wat zijn de regels met betrekking tot eindexamens?

Scholen mogen vaak meer dan wordt gedacht. Zo was Julia (14) door haar ziekte voor de tweede keer blijven zitten en moest zij volgens het schoolreglement de school verlaten. Dankzij onze bemiddeling kon de school zich beroepen op de hardheidsclausule en mocht Julia (met een aangepast rooster en onderwijsprogramma) op haar eigen vertrouwde school blijven. Mats (17) moet door zijn ziekte bovengemiddeld vaak naar het toilet. In overleg met school heeft Mats tijdsverlenging voor zijn eindexamens gekregen en kreeg hij standaard een plek dichtbij de deur. Layla (18) mocht vanwege haar ziektebeeld al in 3 havo haar profielkeuze maken, waardoor zij een aantal vakken kon laten vallen. Inmiddels is zij geslaagd voor het examen.

Het zijn voorbeelden waarin ik als consulent kan meedenken met de school. En dat gaat me gelukkig vaak beter af dan eindexamenstof scheikunde.

Tim Kallenbach | Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Educatieve Voorziening Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis

Deel dit artikel