Op weg naar een nieuwe afdeling voor de allerkleinsten

Deze maand vragen wij met de 'Nieuwe Mijlpaaltjes' campagne aandacht voor de bouw van de nieuwe afdeling voor de allerkleinsten in het Emma Kinderziekenhuis. IC Neonatologie verpleegkundige en onderzoekster Kiki Ruhe vertelt ons meer over haar onderzoek naar ouderparticipatie op de afdeling.

Een premature geboorte is vaak onverwacht…

…Maar deze gebeurtenis wordt ook regelmatig voorafgegaan met een (langdurige) ziekenhuisopname. Deze periode biedt mogelijkheden om ouders vertrouwd te maken met de couveuse-omgeving en hun rol als ouders van een prematuur kind. Naast haar werk als verpleegkundige op de IC Neonatologie deed Kiki Ruhe de studie Verplegingswetenschap. Als onderdeel van haar afstuderen onderzocht zij de ervaringen van ouders ter voorbereiding op de geboorte van hun premature kind. “Vaak is er meer tijd om de ouders op hun rol op de IC Neonatologie voor te bereiden. Maar gebruiken wij deze tijd ook op de juiste manier? En willen ouders eigenlijk wel meer weten over de IC Neonatologie? Dit is nog te weinig onderzocht,” vertelt Kiki. We spraken haar over de bevindingen en hoe deze kunnen worden ingezet om ouders in de toekomst nog beter te betrekken bij de zorg.

Ouders op de IC Neonatologie ervaren bovenmatig veel stress. Zij zijn – soms heel plotseling – van hun roze wolk gevallen en zijn hierbij hun rol als ouders voor hun gevoel kwijtgeraakt nog voor ze die rol hebben kunnen invullen.

Kiki Ruhe

“Want hoe kun je zorgen voor zo’n kleine baby in een couveuse?” Kiki legt uit dat ouders zich hier vaak geen voorstelling bij kunnen maken. “Soms geven ouders zelfs aan dat zij dachten de eerste zes weken helemaal niets voor hun kind te kunnen betekenen. Er ligt voor ons een belangrijke taak om dat beeld te veranderen, want natuurlijk zijn ouders vanaf het eerste moment de belangrijkste en meest stabiele schakel in het leven van hun kind.”

“Inmiddels hebben wij door kwalitatief onderzoek zo’n 20 ouders kunnen spreken over hun ervaringen. We werken als verpleegkundig onderzoekers al veel samen tussen de locaties AMC en VUmc, dus we hebben op beide locaties ouders kunnen spreken. Eigenlijk zie je dat een aantal thema’s in alle verhalen terugkeren. Het voornaamste thema is hoop. Ouders hopen dat hun kindje zo lang mogelijk veilig in de buik blijft, niet veel te vroeg geboren wordt, niet in een couveuse opgenomen hoeft te worden. Verder leven ouders van mijlpaal naar mijlpaal, op weg naar 24 weken zwangerschap, naar 28 en naar 30. Deze mijlpalen zijn ontzettend belangrijk.” Kiki vertelt dat het heel verschillend is waar ouders behoefte aan hebben, niet iedere ouder wil vooraf al kennismaken met de IC Neonatologie, maar andere ouders vinden dit juist wel heel prettig zodat zij zich beter kunnen voorbereiden. Er is maatwerk nodig om ouders zo goed mogelijk te begeleiden.

We hebben ouders gevraagd naar hun voorbereiding op de mogelijke vroeggeboorte van hun kind. Waar hebben zij behoefte aan?

“Hoe zijn zij geholpen bij de voorbereiding? Wat hebben zij zelf eventueel al gelezen of gehoord? Wat hadden ze achteraf gezien graag eerder geweten? En vooral, waar hebben zij behoefte aan?” Het doel van het onderzoek naar de ouderrol op de IC Neonatologie is het creëren van een waaier aan mogelijkheden om ouders op persoonlijke wijze, naar eigen behoefte te informeren over hun rol als ouder op de couveuse-afdeling. “Uit de eerste resultaten zien we terug dat ouders zich vaak gaan informeren over deze rol als de premature geboorte van hun kind echt onvermijdelijk is. De belangrijkste vraag is dan ook gelijk: ‘Wat kan ik zelf doen voor mijn kind.’ En dan is het natuurlijk heel fijn om uit te kunnen leggen dat er juist zoveel mogelijk is om zelf de rol als ouder vanaf het eerste begin te vervullen.

Op de vernieuwde couveuse-afdeling kunnen ouders nog meer betrokken worden bij de zorg voor hun prematuur geboren of ernstig zieke kind. Momenteel wordt gebouwd aan single-bed units, eenpersoons- en tweelingkamers, waarbij op iedere kamer ook een slaapplaats komt voor een ouder/verzorger zodat er altijd iemand kan blijven slapen. Daarnaast komen er ook speciale kamers waar moeder en kind indien nodig samen verpleegd kunnen worden, zodat zij niet langer op aparte afdelingen hoeven te liggen.

Deel dit artikel