‘Voor zowel de kinderen als de ouders betekent theater heel veel’

Dusty Gillis, projectmanager bij stichting Gilat, vertelt over de voorstellingen die ze met Gilat Theater speciaal maken voor de kinderen in onder andere het Emma Kinderziekenhuis en over waarom theater zo belangrijk is voor chronisch zieke kinderen.

'Onze eigen theaterkarakters Max en Jet zijn door onze creatief directeur Bart Bosch opgeleid om voor deze doelgroep te spelen. Ze werken met een script maar in de praktijk loopt dat natuurlijk anders. Een kind wil bijvoorbeeld opeens de prinses zijn, of het leeuwtje. De kinderen de hoofdrol laten spelen is het allerbelangrijkste. Daarom briefen we onze artiesten altijd heel duidelijk. De voorstellingen duren bijvoorbeeld maximaal 45 minuten vanwege het concentratievermogen en de spanningsboog van de kinderen.

Sociaal isolement

‘Qua programmering proberen we te kijken naar wat het leukste is en wat goed werkt voor deze kinderen. Zo kan het best gebeuren dat hun enthousiaste reacties worden verwerkt in nieuwe voorstellingen. Een belangrijke waarde is structuur. Wij komen op een vaste dag en op een vast tijdstip. De kinderen hebben dan echt iets om naar uit te kijken. We zorgen ervoor dat ze dit moment kunnen beleven met zoveel mogelijk personen uit het ‘gewone leven.’ Dus broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom om mee te komen. Deze kinderen heel even uit hun sociaal isolement halen is heel waardevol’, vertelt Dusty.

Herinnering

Hier in het Emma Kinderziekenhuis verzorgt Stichting Gilat middels de theatervoorstellingen, cultuureducatie voor een deel van de 500.000 chronisch zieke kinderen die Nederland telt. Dusty legt uit dat het theater niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders heel belangrijk is. Een plek waar momenten van emotionele ontlading plaatsvinden. ‘Bart is altijd bij een voorstelling aanwezig. Hij maakt vaak mee dat ouders een foto van hun kind maken op het moment dat ze het theater in worden begeleid. Een foto als herinnering. Voor zowel de kinderen als hun ouders betekenen onze voorstellingen dus heel veel. Daar doen we het voor en dáárom is het werk wat we doen zo belangrijk.’

 

Expertmeeting

Stichting Gilat organiseerde op 5 oktober 2018 samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie een expertmeeting in het Emma Kinderziekenhuis, met als thema ‘Een ziek kind verdient ook cultuuronderwijs’. Ruim 40 deelnemers uit de politiek, cultuursector en de medische wereld spraken met elkaar om meer draagvlak voor dit onderwerp te creëren. Alle aanwezige partijen waren het unaniem eens over het feit dat enthousiasme en inzet voor chronisch zieke kinderen royaal aanwezig zijn, maar dat de initiatieven nog te versnipperd zijn. Dit zou op landelijk niveau gebundeld moeten worden.

Dusty: ‘Men moet de urgentie inzien dat cultuureducatie net zo belangrijk is voor deze doelgroep als voor ‘normale’ kinderen die onderwijs volgen. Stel dat kinderen het ziekenhuis uitkomen, dan willen zij ook de aansluiting hebben gehad op dat stukje van hun opvoeding, net als hun gezonde klasgenoten.’ Stichting Steun Emma ondersteunt het Emma Kinderziekenhuis door onder andere bij te dragen aan faciliteiten voor kinderen en hun ouders. De samenwerking met het Gilat Theater in het Emma Kinderziekenhuis is daar een goed voorbeeld van.

 

Gilat Eisenmann

Stichting Gilat is opgericht ter nagedachtenis aan Gilat Eisenmann, dochter van Tali en Jair Eisenmann. Gilat overleed op 11-jarige leeftijd in 2008. Zij bracht een groot deel van haar leven in het Emma door en beleefde enorm veel plezier aan de voorstellingen die ze daar meemaakte. Mede daarom zet de stichting zich in om alle kinderen in Nederlandse ziekenhuizen te laten genieten van interactieve voorstellingen.

Gilat theater quote

Deze kinderen heel even uit hun sociaal isolement halen is heel waardevol.

Deel dit artikel